معرفی انجمن

انجمن هنرهای تجسمی خراسان رضوي

در روزهای پایانی سال 1397 بنا به ضرورت و نیاز جامعه هنری خراسان و همگرایی هنرمندان هنرهای تجسمی مشهد اولین مجمع عمومی هنرمندان منتخب استان برگزار شد و از بین هنرمندان حاضر در مجمع یازده نفر با رای گیری در ده رشته از هنرهای تجسمی برای تشکیل هیئت موسس منتخب شدند.
جلسات مستمر برای تدوین و تصحیح اساسنامه , ثبت نام و عضو گیری اعضای رسمی انجمن برای انتخابات و انتخاب کاندید های مختلف رشته های هنری برای هیئت مدیره, مدت شش ماه به طول انجامید ،
در ادامه برگزاری جلسه دوم و سوم مجمع عمومی با حمایت و نظارت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی به مدیریت دکتر جعفر مروارید و حضور معاونت هنری_سینمایی جناب آقای محمد رضا محمدی و آقای استادی رئیس وقت اداره فرهنگ و ارشاد مشهد و همراهی آقای علی اکبر صحاف مقدم نماینده دفتر هنرهای تجسمی وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور
در تاریخ 1398/7/18چهارمین جلسه مجمع عمومی با حضور اعضای انجمن برگزار شد و با رای اکثریت ده نفر از شرکت کنندگان کاندید شده به عنوان اعضای هیئت مدیره انجمن هنرهای تجسمی استان منتخب شدند و در اولین جلسه هیات مدیره، احکام رسمی ازطرف مدیر کل ارشاد خراسان توسط آقای محمدی ابلاغ گردید و افراد حائز شرایط در انتخابات با تفکیک هر رشته به شرح ذیل انتخاب و رسما بعنوان هیئت مدیره انجمن هنرهای تجسمی استان اعلام شدند:

۱- رشته تصویر سازی،دکتر لاله خرازیان که به عنوان رئیس انجمن منتخب شد.
۲- رشته نقاشی ،دکتر مسعود رستگار که به عنوان نائب رئیس انجمن منتخب شد.
۳- رشته مجسمه سازی، امین قوی اندام که به عنوان دبیر انجمن منتخب شد.
۴- رشته کاریکاتور، قدیر وقاری که به عنوان مسئول امور مالی انجمن منتخب شد.
۵- رشته نگارگری ، مریم میرصدرایی
۶- رشته خوشنویسی، حسین قائمی کرمانوبی
۷- رشته هنرهای جدید، طاهره واحدیان
۸- رشته عکاسی ، مهدی زابل عباسی
۹- رشته گرافیک دکتر مهدی اشراقی
۱۰- رشته سفال ،حسن فقیه شجاعی