ورکشاپ و نمایشگاه نگارگری شرح فراق

 

  شرح فراق
انجمن هنرهای تجسمی خراسان رضوی برگزار میکند.
نمایشگاه گروهی نگارگری در نگارخانه رضوان. کوهسنگی 17.
با تشکر از استاد مریم میرصدرایی که کمیته نگارگری انجمن و برگزاری این نمایشگاه زحماتش به عهده ایشان میباشد🙏
………
هنر تذهیب و نگارگری پیش از آنکه هنر باشد، جهان بینی ست؛ سیر و سلوکیست عاشقانه ، پرسه ای پر حوصله در وادی هنر، چشم انداز سماع قلمی است که تمثیل وار از تمناها درونی انسانیت حکایت میکند که هنوز سر به آسمان دارد…