ورکشاپ دو روزه ((تجلی احساس)) توسط 8 بانوي هنرمند مشهدي در نگارخانه رضوان