نمایشگاه نگارگری قرآن کریم

ده هنرمند نگارگر و یک خوشنویس مشهدی با سیزده اثر در اولین نمایشگاه مجازی قرآن کریم با شعار” قرآن؛ کتاب رشد و رویش” شرکت داشتند.
نشانی اینترنتی نمایشگاه www.iqfa.ir

معرفی اساتید شرکت کننده:
مریم میرصدرایی
حسین قایمی
رضا مهدوی
زینت مسئله گو
آنیتا پولادی
کورش محمدی نژاد
فریناز فرهنگی راد
پرنیا مدرسی
الهام بیک زاده
فاطمه دلاور
معصومه پیمان

 

طراحی سایت در مشهد خرید سایت مشهد طراحی سایت مشهد خرید هاست مشهد خرید هاست