جلسات و تفاهم نامه ها با ارگانها دولتی

  جلسه رسمی هیئت مدیره انجمن هنرهای تجسمی استان خراسان رضوی با اهداء حکم رسمی به همه اعضاء از طرف مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی دکتر جعفر مروارید با حضور جناب محمدی معاونت هنری-سینمایی خراسان و جناب روشن دل رئیس گروه امور هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی با حضور اعضای محترم هیئت مدیره انجمن و بازرسان خانمها لیلی قهرمان و شیوا شاه طاهری برگزار شد …
اعضای محترم هیئت مدیره:
۱- رشته نقاشی ،دکتر مسعود رستگار
۲-رشته نگارگری ، مریم میرصدرایی
۳- رشته هنرهای جدید، طاهره واحدیان
۴-در رشته کاریکاتور، قدیر وقاری
۵-در رشته تصویر سازی ، دکتر لاله خرازیان
۶- در رشته خوشنویسی، حسین قائمی کرمانی
۷- در رشته مجسمه سازی، امین قوی اندام
۸- در رشته عکاسی ، مهدی زابل عباسی
۹- در رشته گرافیک دکتر مهدی اشراقی
۱۰- رشته سفال ،حسن فقیه شجاعی